paź 24 2016 Kreska i kompozycja- definicje, szkoła podstawowa...
Komentarze: 0

KRESKA

Kreska w przyrodzie nie istnieje. Jest śladem ołówka, kredki, mazaka, itp.

Kreskę, której zadaniemjest wyznaczenie obmyślonego przez nas kształtu na płaszczyźnie nazywamy kreską konturową lub konturem.

Kreską możemy wyrazić przestrzeń w obrazie, głębię. To co bliżej naszych oczu narysujemy kreską grubą, wyraźną, to co dalej- kreską cienką, mniej wyraźną.

Kreska może wyrazić charakter powierzchni- fakturę przedmiotu, postaci, rośliny.

 

KOMPOZYCJA

Słowo „kompozycja” pochodzi od łacińskiego słowa „componere” i oznacz: układać, składać. W plastyce oznacza sposób w jaki zostaną ułożone plamy barwne, kreski, bryły.

 

Rodzaje kompozycji:

1. Kompozycja symetryczna – to taka, której obie połowy po dwóch stronach osi są jednakowe lub bardzo podobne;

2. Kompozycja rytmiczna – to powtarzanie się takich samych lub podobnych elementów, plam, kresek, w pewnych odstępach;

3. Kompozycja otwarta – elementy pozornie „wychodzą” za obraz;

4. Kompozycja zamknięta- elementy są ograniczone ramką;

5. Kompozycja statyczna – to taka, w której elementy stwarzają wrażenie spokoju;

6. Kompozycja dynamiczna – to taka, której elementy sprawiają wrażenie ruchu, wirują, ruszają się.

Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj nowy komentarz